Kancelaria

 

Moja Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym

 

 • prawie karnym.

 

Służę Państwu pomocą zarówni w

 

 • prawie rodzinym (szczególnie rozwody)
 • prawie cywilnym (min.)
 • oraz
 • prawie ruchu drogowego.

Porady prawne wypatkach na terenie niemieckim i polskim według nowego prawa unii europejskiej.

 

 

W zakresie prawa karnego jestem we wszystkich instancjach przed Sądem i na etapie toczącego sie postempowania przez prokuraturę, policje zpełnym odaniem się dla Państwa.

 

Jako Mecenas prubóję ograniczyć albo wyeliminować negatywne skutki jakie pociągnie za sobą proces karny.

    

Występuję także jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej tzw., oskarżyciel posiłkowy. Reprezentując Państwa interesy w przypadku, gdy byliście Państwo ofiarą przestępstwa.


Służyę państwu z pomocą:
 

 • przestępstw przeciwko mieniu, 
 • przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu,
 • przestępstw o charakterze seksualnym,
 • przestępstw związanych z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
 • wypadków komunikacyjnych i kolizji,
 • a także w sprawach o wykroczenia, oraz w postępowaniu dla nieletnich.

Kancelaria Adwokacka wspiera Państwa w czasie odbywania wyroku pozbawienia wolności i prowadzi sprawy odroczenie wykonania kary.

 

Miło mi będzie powitać Państwa w mojej Kancelarii w Berlinie-Schöneberg.

Mecenas Luiza A. Kijowska